dostluk.md

«Ana, boba,bän –sportlu aylä »

1209 просмотров

Uşaklara läzım pek sport!

Onunnan biz olduk büük dost.

Sport- yardımcı,sport –saalık,

Sport-oyun hem büük varlık!

Küçük ayin onsekizindä,uşak başçasında «Dostluk»,geçti gözäl bir aylä yortusu «Ana, boba,bän –sportlu aylä »,neredä aylelär taa yakın tanıştılar hem kaavi dostlaştılar. Yarışmada pay aldılar diil sadecä büük grupanın’’Panda’’ uşakları,neredä terbiedici Radion Nat.G,ama onnarın ayleleri da.

1-ci komanda :«Ok» — Kiosä aylesi.

2-ci komanda :«Dostluk»– Perçemli aylesi.

3-cü komanda:«Güneşçik» – Koliban aylesi.

4-cü komanda :«Atas» – Rişilän aylesi.

5 ci komanda: «Yıldızlar» – Kasap aylesi.

Biz bileriz ani, er yarışma sa ,läzım olsun jüri da,sert hem dooru,angıları notaladılar bizim yarışmacıları.

1.Мadjar Nat.Nik. – üüredici sport zanaatında.

2.Atmajar Fenä Föd. –emşire uşak başçasında.

3.Urum Anna Sem. – terbiyedici büük grupada.

4.Garçeva Mar.Al – ana ana-boba komitetindän.

Aylelär yarıştılar dokuz konkursta,angıları çok şen hem meraklı geçtilär.Onarın acıyannarı, bütün yarışmanın süresinda,onnara destek oldular hem yazılarlan,hem söleyişlärlän.

Muzika üüredicisinin yardımınnan, Yanul S.E,uşaklar üürendilär türküleri«Dizileriz sıraya», «Türkümüzü çalacez» hem oynu ’’Taka-taka-ta’’angılarını aralarda uşaklar çaldılar hem oynadılar.

Yarışmada kazandılar:

I-ci er — komanda :«Dostluk»– Perçemli aylesi.

II-ci er — komanda :«Ok» — Kiosä aylesi.

komanda: «Yıldızlar» – Kasap aylesi.

III-cü er- komanda:«Güneşçik» – Koliban aylesi.

komanda :«Atas» – Rişilän aylesi.

Yarışmada yarıştılar en girgin,kararlı,becerikli hem şen aylelär. Önemi yoktu kim enseycek bu şen hem şakalı yarışmada, ama en başı oydu, ani onnar hepsi duydular yortu atmosferasını birliktä,annaşmakta,hatır güdäräk biri birinä.

Bu yortuyu adadık sport için hem saalıımız için,angısını hazırladı üüredici gagauz dilindä Kasap Olga İ.

Yarışmacılar baaşışlandılar gramotalarlan hem medalilärlän,birinci er kazandı kubok.

Поделиться с друзьями:
Календарь