dostluk.md

Kasım Yortusu

1216 просмотров

Büün, kasım ayın 7 –dӓ, uşak başçasında ‘’Dostluk’’ geçti gözӓl bir yortu ’’Ana tarafını sӓn sev hem bil’’ hem ’’Kasım’’.Yortuda pay aldılar iki hazırlamak grupalar ’’Medvejonok’’ hem ’’Barsuçok’’ terbıedıcılӓrlӓn :Angelı T.T.,Garceva M.A.,Belekçi S.İ.,hem muzika üüredicisi Yanul S.E.

  Yortu hazırlandı neetlӓn:üüretmӓӓ uşakları sevmӓӓ Ana tarafını,bilmӓӓ hem tutmaa aklında evelki gagauz adetlerini.

’’Analarlan barabar istedik bu yortuda göstermӓӓ uşaklara nesoy lӓӓzım sevmӓӓ kendi tarafını,korumaa o işleri,angıları kalmış bizӓ dӓdularımızdan,manilerimizdӓn,hodullanmaa bizim zengin kulturamızlan.’’-annattı bu yortu için gaguz dilin üüredicisi Kasap O.İ.,angısı hazırladı bu yortuyu.

    Prezentaţiyadan uşaklar üürendilӓr,ani  kasım ayın 8-dӓ kutlanêr büük yortu – ay Dmitri.Yortu geçti çok şen hem gözӓl,neredӓ gösterildi defile evelki gagauz rubalarından.Yanul aylesi çıktı gözӓl bir türküylӓn’’Bendӓ var bir Vatan’’.Analar uşaklarınnan gösterdilӓr bir masal’’Cıvırliga’’.Nenova,Koltuklu ayleleri annattılar hem gösterdilӓr uşaklara evelki ev işlerindӓn,neredӓ hem ne için onnar kullanılêrlar.Üürendilӓ nesoy imeklӓr eveldӓn ınsannar hazırlêêrmışlar.Uşaklar pek beendilӓr oynamaa oyunu’’Boyacık’’.Alkışlarlan musaafirlӓr karışladılar uşakları halk oyunnarınnan ’’Kadınca’’ hem ’’Hora din Moldova’’,ama anaları da onnardan geeri kalmadılar kendi halk oyununnan ’’Çekırgӓ’’.

Uşak başçasının müdürü Rişilean D.İ. Kutladı herkezini Kasım yortusunnan,dua etti saalık,kısmet hem uzun ömür.Baaşışladı diplomnan ayleleri,angıları katıldı yortuya.Yortu geçti üüsek uurda,herkezi kaldı mutlu gördüklerinnӓn.

 

Поделиться с друзьями:
Календарь