dostluk.md

Pek paalı hem gözӓl laf Vatan.

352 просмотров

Pek paalı hem gözӓl laf Vatan.

Herbirin var Ana Tarafı

Adamın kırılêr kanadı,

Aҫan o unudêr bu lafı.

Kıran ayın 21-dӓ, ușak bașҫasında “Dostluk” gözӓl hem meraklı yortu geҫti,angısı adandı Gagauz Yerin 28- ci yıl dönümünӓ.Yortuda pay aldı Veliksar N.D.hazırlık grupanın «Barsuҫok» ușakları hem anaları.Kompleks-tematika zanaatını hazırladı hem götürdü terbiyedici-üüredici gagauz dilindä Kasap O.İ..Yardım ettilär:Madjar S.A.,Veliksar N.D.,Uzun S.T.,Çoban A.P.

Pe data de 21 decembrie la IET “Dostluk”a avut  loc  o activitate deschisă ĩn limba găgăuză. Sãrbãtoarea a fost dedicată la 28 de ani de formare a Gagauziei.La activitate  a participat grupa pregãtitoare «Barsucioc» , ĩn ospeție au venit pãrinții.

Поделиться с друзьями:
Календарь