dostluk.md

Vatan….! Bu lafın derin maanası var. Bu laf kuvetli hem yalpak.

580 просмотров

Herbir insan,angısı yaşr bu planetada ,duyêêr hodulluk kendi Vatanı için,halkı hem memleketi için,topraa hem ıstoriyası için.

Oldu bir gözӓl adet, nışannamaa kӓӓmil datayi,angısı baalı bizim Ana tarafın bölümnüünӓ.Te olêêr  26 yıl, nicӓ kabledildi “Gagauz Yerin” ӧzel kanun statusu.

Büün,kıran ayin 22-dӓ,uşak başçasında «Dostluk» geçti bir gözӓl yortu:« Zenginsin! Büülüysün! Gözälsin! »,neredӓ pay aldılar büük grupanın uşakları «Tigrönok»,terebiyedici Daradur E.N. hem muzıka üüredicisi Yanul S.E.   Düşündü hem götürdü yortuy gagauz dilin üüredicisi Kasap O.İ.

Yortu geçtı gözӓl,şen,meraaklı,bilgili. Herkezi kaldı mutlu gördüklerinnӓn hem işittiklerinnӓn.

Biz kutlêêrız hepsini Gagauziyanın 26-cı yıldönümünnan,dileriz saalık, kısmet, bereket hem usluluk!

Yalvarêrız Allaha, korusun bütün dünneyi cenklerdän, unudulmasın istoriyamız, kaybelmesin kӧklerimiz.İlerlesin kulturamız, dilimiz.

Hepsi milletlär Moldovada yaṣasın birliktä,şenniktä hem saalıkta.

 

Поделиться с друзьями:
Календарь