dostluk.md
194 просмотров

Büün, kasım ayın 4 –dӓ, uşak başçasında ‘’Dostluk’’ geçti gözal bir yortu’’Kasım’.Yortuda pay aldı bir hazırlamak grupa ’’Medvejonok’’
Yortu hazırlandı neetlan: tutmaa aklında evelki gagauz adetlerini. Istedik bu yortuda göstermaӓ uşaklara nesoy laazım korumaa evelki adetleeri, angilari kalmış bizӓ dadularımızdan, manilerimizdan, hodullanmaa bizim zengin kulturamızlan. Kasim yortusu geçti çok şen hem gözal, üüsek uurda. Herkezi kaldı mutlu gördüklerinnan.
Uşak başçasının müdürü Rişilean D.İ. kutladı herkezini bu gozal yortuylan, dua etti saalık, kısmet hem uzun ömür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделиться с друзьями:
Календарь