dostluk.md

 Herbir insan,angısı yaşr bu planetada ,duyêêr hodulluk kendi Vatanı için,halkı hem memleketi için,topraa hem ıstoriyası için.

551 просмотров

Herbir insan,angısı yaşr bu planetada ,duyêêr hodulluk kendi Vatanı için,halkı hem memleketi için,topraa hem ıstoriyası için.

Büün,kıran ayin 21-dӓ,uşak başçasında «Dostluk» geçti bir gözӓl yortu, şiir yarışması: « Seni severim Ana tarafım!», !”,angısı adandı Gagauz Erin  27-ci yıl dönümünӓ.Bizim Ana  tarafımız 27 yıl yașêr uslulukta hem uygunnukta.

Biz adêrız sana tarafım

Usluluk taa ҫok yıllara,

Ko senin evlatların

Dönsünnӓ ana topraana.

Ko saysınnar halkımızı,

Korusunnar dilimizi.

Yortuda pay aldılar iki büük grupaların uşakları «Barsuҫok» hem «Panda». Yortuyu hazırlamaa yardım ettilӓr terebiyedicilӓr Veliksar N.D,Hergeledji N.M. muzıka üüredicisi Çoban A.P. hem horeograf Uzun S.T.  Düşündü hem götürdü yortuy gagauz dili üüredicisi Kasap O.İ.

Deerlar,ani her bir insanın varmış kendi”Yıldız saadı”.Te, o käämil momendi yaşamasında,açan kaderi ona söler:”Vererim sana şans, göster ne becerersın.” Bölä bir”Yıldız saadı”oldu bizim uşaklara,angıları katıldı büünkü yarışmaya. Siiredicilӓr alkışlarlan karşıladılar sțenaya yarışmacıları:

  1. Adelinayi Perçemli
  2. Tanӓyi Momça
  3. Nastӓyi Moldovӓn
  4. Edgarı Kasatin
  5. Evayi Çoban

6.Seröjayi Dermenji

  1. Nastӓyi Karageorgiy

8.Arinayi Sargelü

  1. Arinayi Terzi

Elbetki yarışma,geҫmedi jürisiz,kim ani notaladı ușakları nominațiyalarlan: “En demekli okuyucu”,“En duygulu okuyucu”, “En artistik okuyucu”, “En canlı okuyucu”,“En oricinal okuyucu”, “En dürüstlü okuyucu”

Jüri:

  1. Kiosӓ Elena Nikolaevna — ana dili üüredicisi teoretık lițeindӓ
  2. Levandovskaya Natalya Andreevna – muzıka şkolasının müdürü

3.Gaydarlı Alöna Ditrievna – romın dili üüredicisi «Dostluk» uşak başçasında

Laf,kutlamak için, vererildi uşak başçasının müdürünä Rişilän F.İ.

Yortu geçtı gözӓl,şen,meraaklı,bilgili. Herkezi kaldı mutlu gördüklerinnӓn hem işittiklerinnӓn.

Hadi,dostlarım benim,yorulmaz çalışalım,

Dünneyi koruyalım,gözellii koruyalım,

Dooruluu koruyalım,hatırlıı koruyalım!

Zorluun altından çıkıp,genӓ insan kalaım.

 

 

Поделиться с друзьями:
Календарь