dostluk.md

YAŞASIN ANA DİLİM!

751 просмотров

YAŞASIN ANA DİLİM!

 

 

                                                            Dil varkan — dayma varadın,

                                                           Salt ozaman seni sayêrlar,

                                                   Hem da açan uşakların
Anaylan bobayı sesleerlär.

                                                    Sular gider,gider altın…
Bu toprakta salt dil kalêr!
Zerä dilin — senin kanın,
O yaşamaa kuvet verer.
Atılma dilindän halkım!

 

Çiçek ayın 27-dä, Gagauziyada kutlanılȇr «Ana dilimiz» yortusu. Bu gün baalı anılımış gagauz aydınnadıcısınnan, Ay Boba Mihail Çakirin duuma gününnän. Gagauzlar unutmêêr kendi istoriyasını, düṣünerlär gelecek zaman için, severlär ana dilini.

Büün, uşak başçasında «Dostluk»,geçti gözäl bir yortu,neredӓ pay aldılar: 2-ci küçük,orta,büük hem hazırlık grupalar.Yortu düzüldü «Bordeycik» masalına görӓ,angısı adandı «Ana dilimiz» yortusuna.Uşaklar havezlӓn katıldılar bu yrotuya,yardım ederӓk kendi grupasından masallın personajına: kim oyunnan,kim türküülӓn,kim şiirlӓn,kim halk oyunnarınnan,kim bilmeycelӓrlӓn.

Yortu geçti gözӓl hem şen.         Uşaklar yortudan mutlu kaldılar.

Paalı analar-bobalar,manılӓr,dӓdular!Büük hatırlan danışȇrız sizӓ,barabar ilerledelim hem koruyalım  bizim paalı Ana Dilimizi!

 

 

Поделиться с друзьями:
Календарь