dostluk.md

Yortu: «Сana yakın tarafım.»

1072 просмотров

 

Herbir insan,angısı yaşr bu planetada ,duyêêr hodulluk kendi Vatanı için,halkı hem memleketi için,topraa hem ıstoriyası için.

  Oldu bir gözӓl adet, nışannamaa kӓӓmil datayi,angısı baalı bizim Ana tarafın bölümnüünӓ.Te olêêr  25 yıl nicӓ kuruldu bizim Ana tarafımız- Gagauz Eri.

       Büün,kıran ayin 20-dӓ,uşak başçasında «Dostluk» geçti bir gözӓl yortu: «Сana yakın tarafım.»,neredӓ pay aldılar büük grupanın uşakları «Tigrönok»,terebiyedici Petiş E.P hem muzıka üüredicisi Çoban A.P.   Düşündü hem götürdü yortuy gagauz dilin üüredicisi Kasap O.İ.

Devletın simvolları her gün ilinerlar bizim gözümüzä. Onnara hatır güdäräk,biz ayni zamanda göstereriz sevgiyi hem saygıyi kendi Vatanımıza,hodullanêrız ani biz —  gagauz.Büünku yortuda uşaklar tanıştılar Gagauziyanın simvollarınnan. Tanıştıktan sora çaldılar gimnı musaafirlӓrlӓn barabar,oynadılar oyunnarı’’Düzün bayraa’’ hem ‘’Tanı gerbı.’’Uşakların dikkatlıını çekti Nastradinin gelişi bu yortuya.Onunnan barabar uşaklar oynadılar oyunu ‘Basmacık’.

Büünkü yortuda, uşaklar tanıştıla bizim küün bir insanınnan, angısı yazêr muzıka Gagauziyanın anılmış yazıcıların laflarına.Alkışlarlan karşılandı Leonid Afanasevic Urum kendi grupasınnan, angılarınnan çaldı iki türkü ana dilindӓ.

Yortuyu yardım ettilӓ başarmaa Nastradin hem karısı.

 

Laf,kutlamak için, vererildi uşak başçasının müdürünä Rişilän F.İ.

Yrtu geçtı gözӓl,şen,meraaklı,bilgili. Herkezi kaldı mutlu gördüklerinnӓn hem işittiklerinnӓn.

Поделиться с друзьями:
Календарь